Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Moravské Budějovice


Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Moravské Budějovice

TSMB s.r.o. získalo finanční podporu z Operačního programu Životního prostředí na projekt "Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Moravské Budějovice".

TSMB s.r.o. získalo finanční podporu z Operačního programu Životního prostředí na projekt "Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Moravské Budějovice".

V rámci realizace tohoto projektu byl pořízen samojízdný zametací stroj BUCHER CITY CAT 5000 XL.

Celkové náklady projektu:         3 495 000 Kč

Podpora:                                       2 929 500 Kč

Vlastní zdroje TSMB s.r.o.:            565 500 Kč

Základním cílem a smyslem projektu je docílení takové kvality ovzduší ve městě Moravské Budějovice, aby byly zajištěny vhodné podmínky pro zdraví lidí. Jedná se zejména o snížení znečištění ovzduší prachem a udržení koncentrací ostatních znečišťujících látek pod úrovení imisních limitů vyhlášených pro ochranu zdraví lidí.

Projekt předpokládá zvýšení četnosti strojního zametání v Moravských Budějovicích. Kromě již prováděného strojního zametání místních komunikací po zimní údržbě bude v rámci tohoto projektu probíhat i tzv. zametání pro snížení imisní zátěže v rozsahu cca 350 km/rok.  

Základní informace
TSMB s.r.o.
Dopravní 1334
67602 Moravské Budějovice
IČO: 28268105
DIČ: CZ28268105
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 57533
sbírka veřejných listin společnosti
Tel.: 568 421 215
Otevírací doba
Po - Pá:
5:45 - 11:30,  12:00 - 14:15
So - Ne:
zavřeno
Sběrný dvůr
Po - Pá:
7:00 - 11:30,  12:00 - 17:00
So:
8:00 - 11:30,  12:00 - 16:00
Ne:
zavřeno
Telefon:
568 421 215