Sběrný dvůr

Sběrný dvůr se nachází v areálu TSMB Dopravní 1334. Otevírací doba je v pracovní den od 7.00 hodin do 11.30 hodin a od 12.00 hodin do 17.00 hodin. V sobotu od 8.00 hodin do 11.30 hodin a od 12.00 hodin do 16.00 hodin.

 

Druhy odpadů, které je možno uložit:

 • objemný odpad
 • papírové a lepenkové obaly
 • plastové obaly
 • skleněné obaly
 • kovové obaly
 • textilní materiál
 • dřevo (větve)
 • biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, zbytky ze zahrad)
 • jedlý olej a tuk
 • stavební suť (do 20 kg zdarma - nad 20 kg, dle platného ceníku sběrného dvora)
 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
 • absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů)
 • motorové a převodové oleje
 • nekompletní vyřazená el. zařízení obsahující nebezpečné látky (elektroodpad)
 • baterie a akumulátory
 • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • vyřazené zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíku (ledničky)
 • opotřebené pneumatiky a vzdušnice z osobních automobilů, motocyklů a kol

Fotogalerie

Základní informace
TSMB s.r.o.
Dopravní 1334
67602 Moravské Budějovice
IČO: 28268105
DIČ: CZ28268105
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 57533
sbírka veřejných listin společnosti
Tel.: 568 421 215
Otevírací doba
Po - Pá:
5:45 - 11:30,  12:00 - 14:15
So - Ne:
zavřeno
Sběrný dvůr
Po - Pá:
7:00 - 11:30,  12:00 - 17:00
So:
8:00 - 11:30,  12:00 - 16:00
Ne:
zavřeno
Telefon:
568 421 215