Separace a svoz bioodpadů ve městě Moravské Budějovice


Separace a svoz bioodpadů ve městě Moravské Budějovice

TSMB s.r.o. získalo finanční podporu z Operačního programu Životního prostředí na projekt "Separace a svoz bioodpadů ve městě Moravské Budějovice".

 

V rámci projektu byly pořízeno:

1. Svozové vozidlo Multicar M 27 

2. 380 ks speciálních nádob na ukládání bioologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu.

Cílem projektu je podpora systému třídění biologicky rozložitelných odpadů ve městě Moravské Budějovice  mobilním odvozem z domácností od producentů.

Speciální nádoby o objemu 120 l budou na základě smlouvy o výpůjčce přidělovány občanům s bydlištěm v rodinném domě v obci Moravské Budějovice, část obce Moravské Budějovice k ukládání biolobicky rozložitelných odpadů rostlinného původu. Jejich následné vyprázdnění bude prováděno pracovníky TSMB s.r.o v pravidelných intervalech, které budou včas zveřejněny. Takto svezené bioodady budou následně využity na kompostárně v areálu TSMB s.r.o.

Celkové náklady projektu:                                 2 326 200 Kč bez DPH

Získaná finanční podpora:                                2 093 580 Kč

Vlastní finanční prostředky TSMB s.r.o.:            232 620 Kč

Základní informace
TSMB s.r.o.
Dopravní 1334
67602 Moravské Budějovice
IČO: 28268105
DIČ: CZ28268105
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 57533
sbírka veřejných listin společnosti
Tel.: 568 421 215
Otevírací doba
Po - Pá:
5:45 - 11:30,  12:00 - 14:15
So - Ne:
zavřeno
Sběrný dvůr
Po - Pá:
7:00 - 11:30,  12:00 - 17:00
So:
8:00 - 11:30,  12:00 - 16:00
Ne:
zavřeno
Telefon:
568 421 215