Modernizace a dovybavení kompostárny TSMB s.r.o.


Modernizace a dovybavení kompostárny TSMB s.r.o.

Město Moravské Budějovice ve spolupráci s TSMB s.r.o. získalo dotaci z Operačního programu Životního prostředí na projekt "Modernizace a dovybavení kompostárny Technických služeb města Moravské Budějovice".

 V rámci projektu bylo pořízeno následující technické zařízení kompostárny:

- Kolový traktor JOHN DEER

- Homogenizátor ZAGO

- Překopávač kompostu

- Rotační síto

Toto technické vybavení kompostárny bylo na základě "Smlouvy o výpůjčce" předáno dne 17. 10. 2012 TSMB s.r.o., která provozuje vlastní kompostárnu v sídle společnosti.

Celkové náklady projektu:                     3 708 300,- Kč

Dotace celkem:                                       3 337 470,- Kč

Vlastní zdroje:                                              370 830,- Kč

Technické vybavení kompostárny bude společnost využívat k úpravě biologicky rozložitelných odpadů, získaných sběrem od fyzických nebo právnických osob na sběrném dvoře a při údržbě veřejné zeleně. Pořízením tohoto technického vybavení  vzroste kapacita kompostárny provozované společností na 700 t upraveného odpadu za rok. Výsledkem vlastní úpravy bude kompost, který bude využíván k aplikaci na veřejnou zeleň. 

Kolový traktor JOHN DEER:

Homogenizátor ZAGO:

Překopávač kompostu:

Síto:

Základní informace
TSMB s.r.o.
Dopravní 1334
67602 Moravské Budějovice
IČO: 28268105
DIČ: CZ28268105
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 57533
sbírka veřejných listin společnosti
Tel.: 568 421 215
Otevírací doba
Po - Pá:
5:45 - 11:30,  12:00 - 14:15
So - Ne:
zavřeno
Sběrný dvůr
Po - Pá:
7:00 - 11:30,  12:00 - 17:00
So:
8:00 - 11:30,  12:00 - 16:00
Ne:
zavřeno
Telefon:
568 421 215